Luovat alat

Luovat alat

Luovat alat kulttuurin ja kielen tukipilareina

Luovilla aloilla on suuri merkitys Suomen kulttuurin ja kielen kehittämiselle ja säilymiselle. Näin on ollut jo 100 vuotta, eikä niiden merkitys ole vähentynyt. Säilyttääksemme suomalaisen omaperäisen identiteetin eurooppalaisessa yhteisössä, luovien alojen rooli on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi. Siksi niitä on syytä vaalia ja voimistaa.

Luovilla aloilla on suuri vaikutus myös Suomen talouteen ja työllisyyteen jo nyt, koska tuotannollinen työ vähenee. Luovat alat muodostavat 7,3 % Suomen BKT:sta ja työllistävät 7 % työvoimasta. Alojen merkitys Suomen kansantaloudelle on suurempi kuin keskimäärin EU:ssa, missä vastaavat luvut ovat 6,8 % BKT:sta ja 5,4 % työvoimasta.* Luovat alat työllistävät yli 100 000 suomalaista** ja luovilla aloilla on mahdollisuus toimia kasvun moottorina niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti.

* Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union, Industry-Level Analysis Report. European Patent Office & European Union Intellectual Property Office. October 2016, Second edition.
** 2010. Tiedot bruttokansantuotteesta ja työllisten määrästä Suomessa: Tilastokeskus.