Luova100-hankkeesta

Luova100-hankkeesta

luova100_800x320_vari

Luova100 on tekijänoikeusjärjestö Kopioston hanke, joka juhlistaa 100 vuotta täyttävää Suomea. Hanke on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

Tulevaisuuteen suuntautuvassa hankkeessa esitellään laaja joukko luovien alojen tekijöitä, tarjotaan tietoa alasta ja ammateista sekä koostetaan tekijöiden toiveista kerätty kannanotto. Tekijöiden esittelyt tapahtuvat tarinoiden muodossa, miten he ovat päätyneet alalla, millaista työ on ja millaisena he näkevät alan tulevaisuuden.

Luovien alojen tekijät esittäytyvät

Esittäytyvien tekijöiden joukko koostuu eri alojen ammattilaisista, kuten elokuvantekijöistä, graafikoista, kirjailijoista, kriitikoista, kuvittajista, kustantajista, kääntäjistä, muusikoista, näyttelijöistä, ohjaajista, radio- ja tv-selostajista, sanoittajista, sarjakuvantekijöistä, säveltäjistä, teatteriohjaajista, toimittajista ja valokuvaajista. Hankkeella pyritään lisäämään vuoropuhelua eri alojen edustajien kanssa ja jopa löytämään uudenlaisia yhteistyömalleja.

Tavoitteena lisätä tietoa luovista aloista sekä kannustaa nuoria luoville aloille

Luova100-hankkeella on moninaisia tavoitteita, kuten lisätä tietoa tekijänoikeuksista ja luovista aloista sekä niiden merkityksestä Suomen kielelle, kulttuurille, taloudelle ja työllisyydelle sekä kannustaa nuoria luoville aloille. Tavoitteena on myös lisätä eri luovia aloja edustavien tekijöiden ammattiylpeyttä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteistyötä toteuttamalla hanke yhdessä. Hanke on suunnattu kaikille suomalaisille, erityisesti nuorille sekä luovan alan tekijöille ja päättäjille.

Kannanotto auttaa kehittämään alaa

Hankkeen yhteydessä toteutetaan laajan tekijäjoukon toiveista kerätty kannanotto ja toive 100-vuotiaalle Suomelle. Kannanotto auttaa kehittämään alaa yhä elinvoimaisemmaksi ja Suomen tulevaisuuden kasvua synnyttäväksi.

Suunnattu luovien alojen tekijöille, nuorille, päättäjille ja suurelle yleisölle

Hanke on suunnattu laajalle kohderyhmälle. Luovien alojen tekijöille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua eri tavoin, kouluille tuotetaan opetusmateriaalia, päättäjille koostetaan tekijöiden toiveista koottu kannanotto ja suuri yleisö pääsee tutustumaan luovien alojen edustajiin.

Hankkeessa syntyy monimuotoista materiaalia, tilaisuuksia ja tapahtumia. Materiaalia julkaistaan porrastetusti vuoden 2017 aikana.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kopioston 45 jäsenjärjestön kanssa.

Tuotantojen osalta kumppaneina ovat Provisual Oy, V2B Videoviestintä Oy ja Teppo Kangas.

Kopioston jäsenjärjestöt: