Liisa Kallion toive

Kuvittaja Liisa Kallion toive 100-vuotiaalle Suomelle.