Myyvää taidetta vai joustavampi yhteiskunta? – Luova100 kerää tekijöiden toiveita

Alkaa: 4.8.2017

Päättyy: 4.8.2018

Kopioston Luova100-hanke kantaa kortensa kekoon luovien alojen kehittämiskeskustelussa. Hanke kerää tekijöiden toiveita siitä, miten luovat alat voisivat toimia seuraavatkin 100 vuotta Suomen kielen ja kulttuurin sekä talouden ja työllisyyden moottorina. Jo jätettyjen toiveiden aihealueita ovat mm. muuttuva työn tekemisen tapa, ansaintalogiikka, markkinalähtöisyys sekä luovan ja muiden alojen yhteistyö.

Tietokirjailija, toimittaja, juontaja Jenni Pääskysaari toivoo joustavampaa ja vähemmän byrokraattista yhteiskuntaa, joka mahdollistaisi erilaiset tavat elää ja tehdä työtä. ”Meitä, jotka tekevät montaa työtä, on todella paljon, ja tulee ymmärtää, että työ ja työn tekeminen ovat murroksessa ja jo muuttuneet”, toteaa Pääskysaari. Myös muiden luovan alan tekijöiden toiveissa nousee esiin sama teema. ”Olisi kovin mukavaa, jos lainsäädännön puitteissa luovan työn tekijä voisi olla jotakin muutakin kuin puhtaasti palkkatyössä tai itsenäinen yrittäjä”, toivoo kääntäjä Satu Hlinovsky. Hän painottaa, että Suomessa tulisi olla joustavia välimuotoja, jotka mahdollistaisivat muuttuvan tavan tehdä työtä.

Toiveissa tuodaan esiin myös luovalla työllä elämisen mahdollistaminen jatkossakin. Tämä tarkoittaa toimivaa apurahajärjestelmää ja sitä, että tekijänoikeuksista pidetään kiinni. Kuvittaja Liisa Kallio kertoo tekijänoikeuksien merkityksestä Luova100-videolla. ”Saan suurimman osan palkkioistani tekijänoikeuskorvausten muodossa. Ilman niitä en pystyisi tekemään tätä työtä. Niiden merkitystä ei voi vähätellä. Se on hyvin suuri.”

Muusikko, näyttelijä, juontaja Roope Salminen toteaa toiveessaan, että luovien alojen tulevaisuus riippuu kuluttajasta. ”Uskon, että jos me halutaan pärjätä alana, meidän täytyy pitää kuluttajat ja kansa kiinnostuneina siitä, mitä me tehdään ja tehdä sellaista taidetta ja viihdettä, joka myöskin myy”.

”Yksi konkreettinen ehdotus, joka tulee esiin useissa toiveissa, on luovan alan ja markkinoinnin ammattilaisten yhteistyöverkoston perustaminen. Toiveena on, että luovan alan tekijä voisi keskittyä omaan työhönsä ja jättää markkinoinnin sen alan ammattilaisten tehtäväksi. Erityisen tärkeäksi tämä nähdään kansainvälistyvillä markkinoilla”, kertoo Luova100-hankkeen projektipäällikkö Jaana Nissinen.

Luovan alan tekijöiden toiveita kerätään Luova100-sivustolla vielä marraskuulle saakka, ja niistä kootaan loppuvuodesta kannanotto, joka luovutetaan poliittisille päättäjille.

 

Lisätietoja:  projektipäällikkö Jaana Nissinen, jaana.nissinen@kopiosto.fi, puh. 040 5721196