Esitä toiveesi 100-vuotiaalle Suomelle

Miten luovat alat voisivat toimia seuraavatkin 100 vuotta Suomen kielen ja kulttuurin tukipilareina sekä toimia taloudellisen kasvun moottorina luoden uusia työpaikkoja? Miten omaa alaasi tai ammattiasi voisi kehittää, jotta se voisi kukoistaa? Kerro toiveesi 100-vuotiaalle Suomelle.

Toiveista kerätään kannanotto, jonka perusteella luovien alojen toimintaedellytyksiä voidaan kehittää, luovutetaan päättäjille loppuvuonna 2017.